Untitled-1

Изработка на архитектурни макети, предназначени както за целите на инвестиционното проектиране, така и за маркетинговата реализация на проекта.
Успешна комбинация от прецизна ръчна работа и съвременни технологии.

  • макети на жилищни комплекси и промишлени зони
  • интериорни макети
  • ландшафтни макети

В зависимост от предназначението на макета околната среда на сградата може да бъде изпълнена условно или с мащабна точност. В нашите макети използваме реалистични органични материали, пресъздаващи естественото озеленяване на прилежащия терен.

В изработените от нас архитектурни макети може да бъдат включени елементи на осветление с различна сложност, което значително допринася за положителното въздействие на макета.